1. Hjem
 2. Marin Forsøpling
 3. Hva jobber vi med i 2020?

Dette jobber vi med i 2020

 

Prosjektet Rydd Sogn og Fjordane har fire hovedfokus områder: 

 1. Fjerne marin forsøpling i Sogn og Fjordane med fokus på dugnadsinnsats; 
 2. Utvikle forebyggende tiltak mot marin forsøpling med relevante aktører i Sogn og Fjordane; 
 3. Samfunnsvitenskapelig forskning om marin forsøpling; 
 4. Være en informasjons- og nettverksport for marin forsøpling for lokal befolkningen.

Vi arbeider mot å:

 • Motivere og inspirere lokale grupper til å organisere strandryddingsaksjoner, særlig skoler
 • Motivere og inspirere lokale grupper til å organisere sine egne forebyggende tiltak, særlig skoler
 • Foresterke dialogen mellom aktører som arbeider med å redusere marin forsøpling (organisasjoner, kommuner, avfallsselskaper)

Viktige datoer:

 • Sommerkampanje strandrydding - #likefinsomfør; 15.juni - 15. august 
 • Grunnet koronavirusutbruddet blei Strandryddeuka 2020 utsatt til høsten. Datoer kommer.
  Inntil videre har vi alternative aktiviteter som du kan bli med på!