Skole

Vi vil etterhvert tilby skolene undervisning, særskilt opp mot marint avfall/plastforurensing.

Friluftsrådenes Landsforbund har også egne sider om læring i friluft, se lenke

https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/laering-i-friluft/teori